Đường đi – Lã Chi Lê

ĐƯỜNG ĐI

Chiều hôm đi học nhớ dáng quê
Nhành liễu buông hoa lá xum xuê
Cỏ cây gọi gió mây đưa tới
Giọt nước bâng khuâng muốn trở về.

Say mê chân bước áo ai bay
Tỏa ngát hương thơm mùi cỏ may
Đôi tay hứng đón sắc tinh tuyền
Diệu huyền sao thấy mắt cay cay.

Ngày ngày thao thức hướng bóng xưa
Trời bỗng rưng rưng đổ cơn mưa
Sao đưa ta đến rủ ta đi
Để khi thức giấc lời vâng thưa.

Lã Chi Lê

Đường đi - Lã Chi Lê
Ngày ngày thao thức hướng bóng xưa…
Share Button

Share this post

Post Comment