Em vô tình hay cố ý đó chăng?

EM VÔ TÌNH HAY CỐ Ý ĐÓ CHĂNG?

Hai chiếc ghế đá dựa lưng vào nhau dưới bóng cây
Ta với em mỗi người một phía
Duy nhất chỉ có một điều khác biệt

Ta ngồi một mình còn em có người thứ hai.

em vô tình hay cố ý đó

Đâu phải con tim ta khờ dại
Cũng chẳng phải chúng mình là người dưng
Nhưng em ơi con người ta đang chết lặng
Em vô tình hay cố ý đó chăng?

Có phải em bỏ mặc tình yêu cũ
Để nó quắt đau trong căm tức hờn ghen
Và khi đó ta đơn côi tượng gỗ
Hay chỉ là em không biết đó thôi…

./.
3/2007
nhathotinhtuyetvong

Share Button

Share this post

One thought on “Em vô tình hay cố ý đó chăng?

Post Comment