Lớp học chờ về

LỚP HỌC CHỜ VỀ

Lớp học chờ về ngộ làm sao
Phút cuối đâm ra khẽ thì thào
Hụp lên hụp xuống đầu lố nhố
Quay ngửa quay ngang miệng lao xao
Kẻ cười người chọc la oai oái
Thằng dựa đứa gào hét áo ao
Trống trường chưa điểm mà còn thế
Lớp học chờ về ngộ làm sao!

./.
Hay Suy Tư

Đăng trên báo Áo Trắng số 29 ra ngày 01/8/2008 với nhuận bút là 45.000 đồng, một số tiền quá tuyệt vời với tôi lúc đó.

lớp học chờ về

Share Button

Share this post

Post Comment