Mùa thu trễ hẹn

Ko biết bây giờ đã chớm đông?

MÙA THU TRỄ HẸN

Kì lạ thay thu cũng trễ hẹn
Lá không rơi cạnh góc đường quen
Tóc thơm nồng cơn mưa mùa hạ
Lớp vẫn buồn và bảng vẫn đen.

./.
20/5/2008
Hay Suy Tư

mùa thu trễ hẹn

Share Button

Share this post

Post Comment