Này giọt mưa ngâu

NÀY GIỌT MƯA NGÂU

Kẽo cà kẽo kẹt khung cửi gỗ
Nàng mê tiếng tiêu, hổ cung đình
Ngân Hà Ô Thước chuyện tình
Cầu kiều bắc giữa hai mình trông mong

Ô hay!
Người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông
Tiếng thơ đồng đượm buồn mưa ngâu
Bảy thắng bảy quạ làm xâu
Em nghẹn dòng lệ thấy đâu hỡi chàng?

Cần Gì Tên

này giọt mưa ngâu
Tiếng thơ đồng đượm buồn mưa ngâu…

 

Share Button

Share this post

Post Comment