Giấu

Bài thơ cho chia tay cuối cấp, được viết năm lớp 11, hơi sớm để cảm nhận 1 cách chân…
Trống tiết

Trống tiết cũng… làm được thơ! Ngày xưa văn thơ lai láng, giờ thì sáng chưa chiều lo ba bữa…
Đêm khuya

ĐÊM KHUYA Tĩnh lặng như tờ, mỏng như tơ, Đêm khuya thanh thoát chảy từng giờ Một con dế nhỏ…