Thu chết

Thu trễ hẹn, hay là thu đã chết? THU CHẾT Thu chết thật rồi! Người yêu ơi! Lá vàng biến…