“Zoom” vào bàn học

Công dụng của cái bàn học hẳn không có bạn học sinh nào là không biết. Chắc chắn và sạch sẽ là những gì nhận thấy được ở cái bàn mới tinh. Nhưng sau một thời gian sử dụng, bàn…