Thơ: Xa – Lã Chi Lê

XA

Tiếng mưa rơi gọi lá cùng đi tới
Gió ào ào thổi lộng khắp nơi nơi
Bỗng chơi vơi gọi người dừng bước nghỉ
Một đêm thôi chờ mai trời hừng sáng.

Nhưng lang thang mưa kia chẳng đợi chờ
Người cứ bước đều chân không ngần ngại
Mặc cho ai níu giữ hay van nài
Khi xa rồi thoáng một khối băn khoan.

Lăn tăn con nước nỗi niềm thương nhớ
Ôi lòng người có dội về nơi đây?
Hay lưu luyến lời vang vong giấc mơ?
Mong một chút, một chút thôi người hỡi.

Lã Chi Lê

xa cach - Lã Chi Lê
Mặc cho ai níu giữ hay van nài…
Share Button

Share this post

One thought on “Thơ: Xa – Lã Chi Lê

Post Comment