Nhớ Lý Bạch – Ngụy Quân  Tử

NHỚ LÝ BẠCH Nguyệt tàn lắng đáy sóng không tan Chuếnh choáng tâm can vớt ánh vàng Quân tử hữu danh thời xếp xó Tiểu nhân vô thực há cao sang? Bầy quạ đầy đàn nơi bãi rác Bằng hữu…
Thơ: Ngày mưa anh đi

Tác giả: Đoàn Pháp Em đi tìm trong mắt Ngày hôm qua đâu rồi Nụ cười vui, đã tắt Tìm nơi đâu em ơi! Em muốn gió đừng thổi Cho hương đừng vương thêm Kẻo mưa phùn kéo đến Phủ…