Vô tư

Hay Suy Tư thời còn… vô tư. :))

VÔ TƯ

Thi sĩ vô tư chẳng có gì,
Nên tình chưa đến đã ra đi.
Mắt đêm hôm ấy buồn không ngủ,
Lòng buổi bây giờ bỗng vấn nghi.
Đếm bước chân xiêu tìm số tuổi,
Đọc bài thơ tệ đoán hướng đi.
Không cần vương vấn lòng ai đó,
Thi sĩ vô tư chẳng có gì!

./.
20/11/2008
Hay Suy Tư

vô tư

Share Button

Share this post

Post Comment